GDPR

Zásady ochrany
osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje Pavel Bičian, Vrbovec 262, 67124 Vrbovec, Česká republika. Identifikační číslo: 02588030. Tel.: +420 728 357 843. E-mail: vinarstvibician@seznam.cz

Jako obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Poslední aktualizace 01. 12. 2020.

1.     Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Informace, které nám poskytnete vyplněním formuláře pro další kontakt nebo přihlášením se k odběru našeho Newsletteru nebo registrací v našem online- shopu.

Neexistuje z Vaší strany povinnost poskytnout nám Vaše data, o které Vás žádáme na těchto stránkách. V takovém případě ovšem nemůžeme zaručit, že budete moci používat tyto webové stránky v plném rozsahu.

2.     Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj
  1. reakce na Vaše požadavky
  1. zpracování Vašich objednávek v online-shopu
  1. rozesílání pravidelného Newsletteru;

3.     Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • dle výše uvedených bodů 1 a 2 je náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány výše.
  • dle výše uvedeného bodu 3 zpracování Vašich objednávek v online-shopu – je nezbytná nutnost pro splnění Vámi uzavřené objednávky v našem online-shopu nebo pro provádění předsmluvních kroků na Vaší objednávce.
  • dle výše uvedeného bodu 4 – rozesílání souhlasíte s rozesíláním pravidelného Newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena povinnost uchování dle právních předpisů.

4.     Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

 • Poskytovatelé spedičních služeb / dopravci, které využíváme.
  • Poskytovatelé reklamních služeb, které využíváme, Poskytovatelé IT sužeb, které využíváme, např. pro Newsletter na platformě https://mailchimp.com/

Některé z výše uvedených stran jsou mimo vaši zemi nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v různých zemích může být různá. Poskytujeme Vaše data pouze do zemí, u kterých komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všechny subjekty, kterým poskytneme data, mají odpovídající úroveň ochrany údajů.

5.     Doba uchování osobních údajů

Při Vaší registraci pro zasílání Newsletteru budou Vaše údaje uchovány až do okamžiku Vašeho odhlášení zasílání Newsletteru a poté po dobu dle právních předpisů.

Při registraci v našem online-shopu nebo jiným způsobem na našich webových stránkách uložíme Vaše údaje po dobu trvání Vašeho účtu a poté po dobu nezbytnou, dle právních předpisů.

6.     Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

7.     Zabezpečení osobních údajů

Naš online-shop používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost Vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

K zajištění bezpečnosti údajů je váš online-shop účet chráněn heslem, tzn. že cizí osoby nemají přístup k Vašemu účtu ani k vašim údajům.

8.      Přístup k osobním údajům

Můžete zkontrolovat, opravit, aktualizovat informace, či smazat účet vč. osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím Vašeho účtu do online-shopu.

9.     Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv, či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na: Pavel Bičian, Vrbovec 262, 67124 Vrbovec, Česká republika. Tel.: +420 728 357 843. E-mail: vinarstvibician@seznam.cz

Komentáře jsou vypnuty.